วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
  ติดต่อเรา

สำนักประกันคุณภาพ

Quality  Assurance

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

199/19  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

โทรศัพท์  (043) 222959 - 61

โทรสาร (043) 226823 - 4